Python-Ref > GUI programming with PyGTK > Introduction
 
 

Introduction

2 příkladů, 3 kousků kódu, 45 řádek kódu