Knihovní funkce: writeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci write.