Knihovní funkce: weekdayREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci weekday.