Knihovní funkce: tupleREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci tuple.