Knihovní funkce: strcollREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci strcoll.