Knihovní funkce: strREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci str.