Knihovní funkce: stderrREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci stderr.