Knihovní funkce: sqrtREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci sqrt.