Knihovní funkce: sortedREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci sorted.