Knihovní funkce: socketREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci socket.