Knihovní funkce: sleepREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci sleep.