Knihovní funkce: setlocaleREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci setlocale.