Knihovní funkce: setattrREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci setattr.