Knihovní funkce: roundREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci round.