Knihovní funkce: rmtreeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci rmtree.