Knihovní funkce: rmdirREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci rmdir.