Knihovní funkce: reprREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci repr.