Knihovní funkce: renameREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci rename.