Knihovní funkce: readREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci read.