Knihovní funkce: raw_inputREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci raw_input.