Knihovní funkce: rangeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci range.