Knihovní funkce: randintREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci randint.