Knihovní funkce: propertyREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci property.