Knihovní funkce: piREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci pi.