Knihovní funkce: pathREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci path.