Knihovní funkce: openREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci open.