Knihovní funkce: normalizeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci normalize.