Knihovní funkce: name2codepointREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci name2codepoint.