Knihovní funkce: mulREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci mul.