Knihovní funkce: monthrangeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci monthrange.