Knihovní funkce: mkdirREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci mkdir.