Knihovní funkce: minREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci min.