Knihovní funkce: maxREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci max.