Knihovní funkce: mapREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci map.