Knihovní funkce: log10REF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci log10.