Knihovní funkce: logREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci log.