Knihovní funkce: localsREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci locals.