Knihovní funkce: loadsREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci loads.