Knihovní funkce: loadREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci load.