Knihovní funkce: lenREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci len.