Knihovní funkce: leapdaysREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci leapdays.