Knihovní funkce: issubclassREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci issubclass.