Knihovní funkce: isleapREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci isleap.