Knihovní funkce: intREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci int.