Knihovní funkce: idREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci id.