Knihovní funkce: hasattrREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci hasattr.