Knihovní funkce: globalsREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci globals.