Knihovní funkce: getdefaultlocaleREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci getdefaultlocale.