Knihovní funkce: getcwduREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci getcwdu.