Knihovní funkce: getcwdREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci getcwd.